Muedzinas

Muedzinas – imamo pavaduotojas (Lietuvos totoriai taria mezimas) buvo renkamas iš vietinių totorių. Tai bendruomenės garbiami, geros kilmės, kiek daugiau išsilavinę, paprastai savamoksliai.