Minbaras

minbãras – mečetės sakykla. Statomas iš medžio, metalo, kartais iš akmens, marmuro. Sudaro kupolu arba baldakimu dengta pakyla su laiptais, jų apačioje dažniausiai statomos durys. Įrengiamas mihrabo dešinėje pusėje, prie sienos, nukreiptos į Mekos pusę. Minbaras gausiai puoštas, itin būdinga ažūrinis dekoras.

Informacija paimta iš https://www.vle.lt/straipsnis/minbaras/