Koranas

Korãnas –  musulmonų svarbiausias šventraštis. Laikomas prieš visus amžius buvusiu, nesukurtu Alacho žodžiu, kurį jis per angelą Džibrylį dalimis (tikima, per maždaug 23 m. nuo maždaug 610) perdavė Mahometui kaip apreiškimą. Koranas pradėtas apreikšti musulmonų kalendoriaus ramadano mėnesį (per jį visiems musulmonams privaloma pasninkauti). Kanoninį tekstą sudaro 114 surų (dalių) nuo 3 iki 286 ajatų (eilučių). Tradiciškai skiriamos Mekos (610–22) ir Medinos (622–32) laikotarpių suros, nes apreiškimai gauti ir paskelbti daugiausia šiuose miestuose. Ajatai skirstomi į turinčius vieną aiškią turinio reikšmę ir į reikalaujančius aiškinimo.

Arabiški rašmenys išliko, nes yra laikytinas šventu. XVII a. rašoma arabų rašmenimis, bet lenkų ir rusėnų kalbomis.

Informacija paimta iš https://www.vle.lt/straipsnis/koranas/