Musulmonų mėnesių pavadinimai pagal mėnulio kalendorių

Muharam,
Safar,
Rabi ul aval,
Rabi ul achyr,
Džemad ul aval,
Džemad ul achyr,
Radžab,
Šaban,
Ramazan,
Šaval,
Zul kaada,
Zul chidža.


Musulmonų šalyse mėnulio metai skaičiuojami nuo 622 m. (Mahometo
persikėlimo iš Mekos į Mediną, datos). Mėnulio kalendoriaus metai vienuolika dienų atsilieka nuo Grigaliaus kalendoriaus.

Dienų skaičiavimą pagal Mėnulio kalendorių žinojo ir senovės lietuviai.