Kokios yra musulmonų religinės pareigos?

(1) (Šahada). Pirmas žingsnis yra išpažinti įsitikinimą, kad „nėra nieko verto garbinti, išskyrus Alachą (Dievą vieną)“ ir kad „Mahometas yra Alacho Pasiuntinys“ . Tai yra islamo pagrindas. Toks liudijimas (liudininkų akivaizdoje) žymi asmens įžengimą į islamą. Nuoširdus musulmonas taip pat įsipareigoja atlikti keturis garbinimo aktus, kurie užbaigia Penkis Pagrindinius stulpus.

Jie yra:

(2) Malda (saliat). Kiekvienas tikintysis turėtų kasdien melstis penkis kartus tam tikru laiku (auštant, vidurdienį, popiet, saulei leidžiantis ir vakare); privaloma malda trunka 510 minučių, sujungia kūną, protą ir sielą bei yra atliekama drauge su kitais, kai tik tai yra įmanoma.

Reguliarios maldos padeda žmogui įtvirtinti tiesioginį ryšį su Dievu ir yra priemonės apvalyti širdžiai; jos gali būti palygintos su prisijungimu prie maitinimo šaltinio ir pakartotiniu pasikrovimu. Maldos grupėse, kur tikintieji nuolankiai stovi petys į petį, žmonėms pavyksta peržengti rasės, etninės priklausomybės ir klasės barjerus.

(3) Labdara (zakat). Iš musulmonų yra laukiama bent 2,5% nuo bendrų metinių santaupų dydžio aukos labdarai pinigais ar daiktais. Bendruomenė surenka šias aukas kartą metuose ir padalina vargstantiems. Žodis „zakat“ reiškia apsivalymą ir augimą: turtas nėra tyras, kol jis nėra pasidalytas su ne tokiais laimingais; dosnumas veda į dvasinį augimą.

(4) Pasninkavimas (sawm Ramadan). Mėnulio kalendoriaus Ramadano mėnesio metu tikintieji susilaiko nuo maisto, gėrimų ir lytinių santykių nuo aušros iki saulėlydžio. Iš jų taip pat yra tikimasi rimties ir savitvardos. Valgoma prieš aušrą ir po saulėlydžio. Pasninkavimas Ramadano mėnesį moko santūrumo ir užuojautos vargšams, ugdo valią ir sąmoningumą Dievo atžvilgiu. Tai laikas, kuomet musulmonai sustiprina savo ryšius su bendruomene ir savo Kūrėju.

(5) Piligriminė kelionė į Meką (Hadž). Kiekvienas finansiškai ir fiziškai pajėgus musulmonas kartą per savo gyvenimą turi aplankyti Meką Hadžo sezono metu. Piligriminė kelionė leidžia pažiūrėti į žmogaus gyvenimo realybę iš kito taško: ji pasitarnauja kaip gyvas pranašų patirtų sunkumų ir aukų priminimas; ji stiprina tarptautinės musulmonų bendruomenės brolystės saitus. Šios bendruomenės nariai atvyksta iš visų pasaulio pakraščių prisijungti prie šio unikalaus kasmetinio susirinkimo, ir tai paruošia piligrimą sudėtingai kelionei iš šio pasaulio į pomirtinį gyvenimą. Šią kelionę mes kiekvienas būtinai patirsime.