Vokas skirtas Trakų miestui su specialiu pirmos dienos antspaudu

Vokas skirtas Trakų miestui su specialiu pirmos dienos antspaudu. 1997 m.