Pašto ženklas, vaizduojantis LDK 5-ojo priešakinės sargybos pulko totorius ulonus. Lietuva

Pašto ženklas, skirtas Lietuvos tautinės mažumai, bendrijai – totoriams. LDK 5-ojo priešakinės sargybos pulko totoriai ulonai. Lietuva. 2018 m.