AUKSO GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS“

2020 metais Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojo Kauno apskrities totorių bendruomenės primininką Kęstutį Zenoną Šafranavičių aukso garbės ženklu „Už nuopelnus“.