Caraičio Dženal-ad-Dino šalmo rekonstrukcija

Caraičio Dženal-ad-Dino šalmo rekonstrukcija. Griunvaldo mūšio muziejaus Stembarke.