Rusijos kariuomenės Lietuvos totorių ulonų pulko puskarininkis

Rusijos kariuomenės Lietuvos totorių ulonų pulko puskarininkis, 1818-1819 m.