Rusijos kariuomenės Lietuvos totorių raitojo pulko karininkas

Rusijos kariuomenės Lietuvos totorių raitojo pulko karininkas. 1801-1803 m.