Rusijos kariuomenės Lietuviškojo ir Totoriškojo raitųjų pulkų raiteliai

Rusijos kariuomenės Lietuviškojo ir Totoriškojo raitųjų pulkų raiteliai, 1803-1806m.