Kareivinių parke Marijampolėje

Karys St. Jablonskas. Kareivinių parke Marijampolėje. 1935 m. vasario 2 d.