Augustavo vaivadijos totorių būrio karininkas

Augustavo vaivadijos totorių būrio karininkas. V. Čakovo paveikslas