Augustavo vaivadijos 1-ojo ir 2-ojo ulonų pulko kariai

Augustavo vaivadijos 1-ojo ir 2-ojo ulonų pulko kariai (abiejuose buvo daug lietuvių sukilėlių, taip pat ir totorių)