2-ojo ulonų Birutės pulko raaiteliai dalyvavę Raitųjų sporto šventėje

2-ojo ulonų Birutės pulko raaiteliai dalyvavę Raitųjų sporto šventėje 1940 m. gegužės 26 dieną.