2-ojo priešakinės sargybos pulko karininkas 1777 – 1792 m.

2-ojo priešakinės sargybos pulko karininkas (mėlynos spalvos uniforma) 1777 – 1792 m.