2-ojo Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų pulko eiliniai, 1935 m.

2-ojo Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų pulko eiliniai Adomas Makulavičius ir Aleksandras Selimavičius, 1935 m.