2-jo Birutės pulko karys

Adomas Makulavičius. 1935 m. 2-jo Birutės pulko karys. Priklausė Technikos esk.

Kitoje pusėje parašyta: „Aš lietuvis. Aš gimiau lietuvis ir lietuvis būsiu. Dirbsiu, kiek galėsiu. Dėl tėvynės mūsų“.