2 Birutės pulkas

Stepas Selimavičius. 

Kitoje pusėje parašyta: „Greitai laikas bėga. Duodu šį paveikslėlį, kad prisimintum nors kada“. 1935 m. rugsėjo 29 d.