1-ojo priešakinės sargybos pulko karininkas (geltona spalva)

1-ojo priešakinės sargybos pulko karininkas (geltona spalva)