Lietuvos totorių kariniai daliniai nuo 1795 m. iki XIX a. vidurio. Lietuva

1831 m. sukilimo metu, be lietuvių kadrinių pulkų, buvo bandoma sudaryti ir Lietuvos totorių dalinius, pavyzdžiui, Ašmenos, Kauno pavietuose, bet taip ir nespėta. Tačiau sukilimo metu daug Lietuvos totorių, tarnaudami Lietuvos, Lenkijos karalystės kariuomenės daliniuose, pavieniui kovėsi petys į petį su lietuviais ir lenkais prieš bendrą priešą.

Baigiant galima drąsiai teigti, kad nuo 1795 m. iki XIX a. vidurio Lietuvos totoriai įnešė svarų indėlį į Lietuvos karybos istoriją. Lietuvos totorių organizuoti ulonų pulkai, kaip kavalerijos rūšis, paplito daugelio pasaulio valstybių kariuomenėse. Jų daliniai savo puikiai parinkta ginkluote, tik jiems būdinga uniforma ir manevringumu pasižymėjo daugelyje XIX–XX a. karų. Tarnauti ulonų gretose buvo tiesiog garbė.