Vytauto Didžiojo karo muziejuje parodos atidarymo metu

LDK generolo Juzefo Bieliako Lietuvos totorių karo istorijos klubo nariai Vytauto Didžiojo karo muziejuje parodos atidarymo metu. Nuotraukos autorius Eugenijus Strioga.