Kunigaikščių Radvilų perlaidojimo ceremonija

Kunigaikščių Radvilų perlaidojimo ceremonija 2010 m. spalio mėn. Dubingiuose. Nuotraukos autorius Eugenijus Strioga.