Klubo istorija

Lietuvos totorių karo istorijos klubas veiklą pradėjo 2008 metais. Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pociūno ir Kauno karo istorijos klubo prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus didžiojo etmono Algimanto Daugirdo dėka atsirado idėja įkurti atskirą klubą.

Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas doc., dr. Adas Jakubauskas pritarė šiai idėjai ir pasiūlė suteikti klubui generolo Juzefo Beliako vardą.

Šio klubo atsiradimas turi didelę prasmę. Jo tikslas – priminti visuomenei apie mūsų tautos indėlį į karybos istoriją.

Istorikams patarus nusprendėme atkurti LDK Priešakinės sargybos I – mo pulko tris uniformas.

Pradžia buvo sunki, nes trūko lėšų. Gavome rekomendacijas, rašėme projektus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijai, Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriui. Dalinai išsprendėme uniformų siuvimo finansavimą. Dalis klubo narių uniformas ir amuniciją nusipirko už savas lėšas. Pirmais klubo nariais tapo K. Z. Šafranavičius, A. Jakubauskas ir J. Ridzvanavičius.

Pirmas renginys, kuriame klubas dalyvavo, – 2008 m. gegužės mėnesį Kaune vykusio 1794 m. sukilimo mūšio tarp caro armijos ir T. Kosciuškos sukilėlių rekonstrukcija. Dalyviai buvo apdovanoti „Kauno kryžiaus“ ženklais. Klubo veiklą pastebėjo istorikai.

Klubo narių skaičius didėjo, todėl pasiuvome dar keturias LDK Priešakinės sargybos IV pulko uniformas. 

2009 m. buvome pakviesti dalyvauti Deltuvos mūšio prie Ukmergės rekonstrukcijoje.

Prie klubo veiklos prisijungė D. Dzejanavičius, E. Jakubauskas, muzikantas E. Gaidukevičius ir fotografas E. Strioga. Tais pačiais metais kartu su Kauno karo istorijos klubu prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus dalyvavome garbės sargyboje S. Daukanto aikštėje Vilniuje, kai prezidentas V. Adamkus perdavė Prezidento rūmus prezidentei D. Grybauskaitei ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstančio metų renginiuose. Klubo nariams K. Z. Šafranavičiui ir A. Jakubauskui teko didelė atsakomybė, o visai Lietuvos totorių bendruomenei garbė.

Lietuvos totoriai savo sugebėjimus karyboje rodė įvairiose šalyse ir įvairių kariuomenių sudėtyje. Lietuvos didikai į privačias kariuomenes kvietė mūsų protėvius. Vieni iš jų – Radvilų giminė. Todėl neatsitiktinai klubas buvo pakviestas į garbės sargybą per LDK didikų Radvilų giminės atstovų palaikų perlaidojimo iškilmes Dubingių piliavietėje.

Klubo atstovai dalyvavo Europos karo istorijos klubų sąjungos generalinėje sesijoje Kaune.

2010 metais įvyko išskirtinė šventė – paminklo kunigaikščiui Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmės. Mūsų karo istorijos klubui patikėta stovėti garbės sargyboje.

Prie klubo veiklos prisijungė Alij Aleksandrovič, Konstantin Aleksandrovič ir Vilius Rajackas.

Klubas yra nuolat kviečiamas dalyvauti įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir Lenkijoje.

Mes buvome Lenkijoje organizuotose mūšių rekonstrukcijose Kobylkoje, Raclowicuose.

Europos karo istorijos klubų sąjunga mus kviečia tapti šios organizacijos nariais.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 142-144 numeris