Pulkininkas Chalilis Janušauskas

 

Gimė 1876m. Pulkininkas, Kauno musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas, Kauno mečetės statybos komiteto pirmininkas.

Dešimt metų tarnavo Tiraspolio pulke. Keletą kartų buvo išrinktas karininkų garbės teismo nariu. 1912 m. jam buvo suteiktas pulkininko laipsnis. Pilietinio karo dalyvis. Kovėsi su bolševikais Denikino kariuomenėje Ukrainoje.

Apdovanotas Šv. Anos 2-ojo ir 3-iojo, Šv. Stanislovo 2-ojo ir 3-iojo laipsnio ordinais, atminimo medaliu 300 metų Romanovų dinastijai atminti. 

Mirė 1938 m. Palaidotas Bazorų totorių kapinėse.