Žemėlapis „POLONIA ET VNGARIA XX. NOVA TAVLA“

Lenkijos, Lietuvos, Balkanų regiono, Krymo chanato žemėlapis „POLONIA ET VNGARIA XX. NOVA TAVLA“, Atlaso, išleisto 1521 m., 48-49 lapai. Iš privačios kolekcijos. 80*280. Kitoje žemėlapio pusėje pateikiamas trumpas istorinis-geografinis aprašymas lotynų kalba. Pažymėti Lietuva (LITVANIAE ducarus), Vilnius (Vilna), Nemunas (Nemen R), Krymo chanatas (TARTARIA minor) su herbu. Gardinas (Grodno).