Totorių labdarybės draugijos dokumentas 1940 m. 

Totorių labdarybės draugijos dokumentas 1940 m.