Kauno valstybinio archyvo pažyma dėl Kauno totorių draugijos nekilnojamo turto. 1992 m.