Paminklinė lenta įamžinanti Aleksandro Tuhan-Baranausko žygdarbį

2017 m. rugsėjo 29-osios vidudienį prie namo Kaune, Puodžių g. 14 (iki 1950 m. Gardino g. 21) rinkosi žmonės. Lietuvos totoriaus jaunuolio, paaukojusio ant Tėvynės Lietuvos aukuro savo gyvybę, atminimą atvažiavo pagerbti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis. Šiame name iki 1944 m. gyveno Motiejaus ir Zofijos Tuhan-Baranauskų šeima. Joje augo penki vaikai – Aleksandras, Jonas, Stepas, Marytė ir Tamara. Motiejaus ir Zofijos Tuhan-Baranauskų sūnus Aleksandras (gim. 1920 m. spalio 17 d.) priklausė jūrų skautų organizacijai, kai 1941 m. birželio 22 d. prasidėjo nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas. Kitą dieną jis dalyvavo Lietuvos patriotų sukilime, kuris istoriografijoje buvo pavadintas birželio sukilimu. Aleksandras Tuhan-Baranauskas birželio sukilimo metu, keldamas Lietuvos tautinę vėliavą Kauno jachtklube, rybinio kareivio buvo nušautas. Jaunuolį palaidojo musulmonų kapinėse prie Kauno mečetės. Po Aleksandro Tuhan-Baranausko žūties, artėjant frontui, bijodama sovietų represijų 1944 m. liepos pradžioje Tuhan-Baranauskų šeima pasitraukė iš pradžių į Austriją, po to į Italiją, o vėliau pateko į Didžiąją Britaniją, kurioje šeimos palikuonys gyvena iki šiol.

Lietuvos patrioto auka dėl Lietuvoje veikusio okupacinio režimo ilgus metus buvo neteisėtai užmiršta. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atliko jo žūties aplinkybių tyrimą ir pavedė žinomam skulptoriui Jonui Jagėlai paruošti paminklinės lentos projektą. Namo savininkai neprieštaravo lentos pakabinimui. Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimo įamžinimo idėjos autorius – Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Motiejus Jakubauskas.  

Prieš atvykdamas į memorialinės lentos atidengimo ceremoniją Puodžių g., Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, apsilankė Kauno mečetėje ir pabendravo su muftijumi Romu Jakubausku, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos vadovais, Kauno musulmonų religinės bendruomenės atstovais. Prieš ceremoniją prie namo, kuriame gyveno Aleksandras Tuhan-Baranauskas, gausiai rinkosi jo giminaičiai, Lietuvos totorių bendruomenės nariai, VšĮ „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmai“, Kauno bajorijos atstovai, kiti garbingi svečiai. Atminimo lentą atidengė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Susirinkusiems Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius pasakė kalbas, muftijus Romas Jakubauskas perskaitė ištrauką iš Šv. Korano. Paminklinės lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo Seimo narys doc. dr. Mindaugas Puidokas, Kauno miesto savivaldybės atstovai, LDK generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubo narys Danielius Dzenajavičius, pasipuošęs 1790 m. Priešakinės sargybos 4-ojo pulko uniforma. Renginio dalyviai turėjo galimybę pabendrauti ir įsiamžinti su Seimo Pirmininku.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 164-166 numeris