Lietuvos žymiausi totoriai nusifotografavo Vilniuje kartu su atvykusiais svečiais iš Krymo, 1908 m.

 

Carinės Rusijos laikais Lietuvos musulmonų religinė bendruomenė formaliai priklausė Taurijos muftiatui Kryme. 1908 metais Krymo muftis Adomas Karašaiskis lankėsi Lietuvoje. Ta proga Lietuvos žymiausi totoriai nusifotografavo Vilniuje kartu su atvykusiais svečiais. Pateikiame šią 1908 metų nuotrauką. Iš kairės į dešinę sėdi: Vilniaus imamas Juozas Chaleckas, mufčio A. Karašaiskio asistentas dragūnų karo kapelionas (pavardė nežinoma), muftis Adomas Karašaiskis, Raižių imamas Adomas Chaleckas, pulkininkas Suleimanas Bazarevskis (1920 m. miręs). Stovi: Suleimanas Chaleckas (ilgą laiką Vilniuje buvęs arabų kalbos mokytoju), Ibrahimas Smaikevičius (po Juozo Chalecko mirties buvo Vilniaus imamu iki 1945 metų, po to gyveno Lenkijoje, Gdanske), štabskapitonas Siulkevičius (žuvo I-o pasaulinio karo metu), Suleimanas Krinickis (nužudytas bolševikų 1919 m. Simferopolyje), Ščensnavičius (Vilniaus musulmonų dvasinio centro sekretorius), štabs-kapitonas Jonas Iljesevičius (žuvo I-o pasaulinio karo metu) ir Stepas Krinickas („Vilenskij vestnik“ redakcijos tarnautojas, bolševikų nužudytas 1919 metais).