MAKULAVIČIUS ALEKSANDRAS pulkininkas leitenantas

 

Pulkininkas leitenantas Aleksandras Makulavičius gimė 1890 m. gruodžio 21 d. Raižių kaime. Vienas iš prieškario Lietuvos kariuomenės Lietuvos totorių karininkų.