JAKUBOVSKIS JAKUBAS, enciklopedininkas, geografas, istorikas, filologas

Gimė 1932 m.

1962 m. baigė Baltarusijos valstybinio universiteto Geografijos fakulteto fizinės geografijos specialybę, 1982 m. – Minsko pedagoginio instituto istorijos ir visuomenės mokslų specialybę, o 1989 m. – įgyjo baltarusių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

Už dvylikos tomų „Baltarusijos tarybinės enciklopedijos“ išleidimą kartu su kitais redakcinės kolegijos nariais, o 1976 m. tapo Baltarusijos Valstybinės premijos laureatu.

1998 m. jis namų mašinėle baigė spausdinti paskutinį Baltarusijos totorių enciklopedijoss žinyno vardyno puslapį, kuriam sudarė 10 000 terminų su paaiškinimais ir tarė: „Viskas, atlikta“. Jis tikėjo, kad jo darbas bus reikalingas.

Jakubas Jakubovskis yra Baltarusijos totorių himno pagal Dinaros Mazitovos muziką autorius.

Mire 1998 m. po ilgos ir sunkios ligos.