Pažintis su Kaišiadorių apylinkės totoriškomis vietovėmis

2008 m. spalio mėn. Kaišiadorių miesto muziejaus darbuotojo Rolando Gustaičio kvietimu Kauno totorių bendruomenės atstovai K. Šafranavičius ir J. Ridzvanavičius apsilankė Kaišiadoryse.

Muziejaus darbuotojai papasakojo, jog Kaišiadorių apylinkėse kadaise gyveno daug totorių. Paties Kaišiadorių miesto pavadinimas kilęs nuo totorių Chaišadarų dvaro, buvusio dabartinio miesto teritorijoje, pavadinimo. Patys Chaišadarai, atrodo, XVIII amžiuje iš LDK išvyko į Turkiją, dvarą perleidę kitiems totoriams – Azulevičiams. Azulevičiai čia gyveno dar XIX amžiuje.

R. Gustaitis parodė Kaišiadorių apylinkių žemėlapį, kuriame pažymėtos vietos, susijusios su čia gyvenusiais totoriais. Mečetės buvo Panerių ir Gudzianų kaimuose.

Svečiai nuvyko į buvusio Chaišadarų dvaro vietą. Tai vietovė miesto pakraštyje prie dabartinių miesto kapinių kitoje geležinkelio pusėje. Ten R. Gustaitis parodė vietą, kur buvo totorių kapinės. Dabar šioje vietoje auga gražus pušynėlis, o buvusių kapinių nėra nė žen-
klo. Jei tikrai ten buvo totorių kapinės, tai gal vertėtų jas pažymėti paminkliniu akmeniu. Atrodo, senovėje prie dvaro buvo ir mečetė.

Visai netoli nuo buvusio dvaro jau kitoje geležinkelio pusėje dabartinių miesto kapinių teritorijoje R. Gustaitis parodė vietą, kurioje buvo kitos totorių kapinės. Dabar šioje vietoje pastatyta koplyčia, skirta pokario partizanams atminti. Netoliese ant kalno kažkada buvo trobesiai, kuriuose gyveno totoriai. Reikia pasakyti, jog senovėje mirusieji buvo laidojami netoli nuo gyvenamosios vietos. Taip susidarė didelis mažų kapinių skaičius.

Po to svečiai nuvyko į Panerių kaimą. R. Gustaitis parodė vietą, kurioje kažkada stovėjo totorių mečetė. Deja, dabar šioje vietoje jos nėra nė ženklo. Tai nieko nestebina, nes mečetės būta medinės, ir ji seniai nugriauta. Apie 1960 metus toje vietoje rastas didelis paminklinis akmuo su arabiškais rašmenimis. Šio akmens nuotrauką pateikiame.

Gudzianų kaimo mečetės atvejis yra sudėtingesnis, nes Kaišiadorių
apylinkėse yra dvi vietos, kurias galima priskirti šiam kadaise buvusiam kaimui. Tai Gudzionys ir Gudiena. Atstumas tarp jų yra apie 4 km. Sunku pasakyti, kuriame iš šių kaimų buvo minėta mečetė.

Šiek tiek toliau nuo Kaišiadorių Bačkonyse dar prieš II pasaulinį karą
gyveno totoriai Bazarevskiai.

Svečiai sutarė su Kaišiadorių muziejumi palaikyti glaudų ryšį ir keistis dominančia informacija.