Pradinės mokyklos Norgeliškių kaime mokinių grupė

Nuotraukoje yra Janušauskas Adomas Bazorų kaimo gyvnetojas. 1934 m. lapkričio 23 d.