Bazorų kaimo gyventojų vestuvės

Bazorų kaimo gyventojų vestuvės, XX a. 6 deš.