Bazorų kaimo gyventojų nuotrauka

Bazorų kaimo gyventojai, XX a. 5 deš.