Bazorų kaimo gyventojų (Abrahamo Bagdonavičiaus šėimos) nuotrauka

Bazorų kaimo gyventojų (Abrahamo Bagdonavičiaus šėimos) nuotrauka, XX a. 2 deš.