Tedžvidas

Tedžviduose yra išdėstomos Korano skaitymo taisyklės.