Tedžvidas ir kitabas XVIII a.

 

Arabų, lenkų-baltarusių ir turkų k., arabiškas šriftas.

Knygą rašė keli raštininkai skirtingu laiku.