ŽALGIRIO MŪŠIS 1410 m. liepos mėn. 15 d.

 

Istorikas Dlugošas teigia, kad mūšyje dalyvavo iki 300 totorių. Kryžiuočiai padidino skaičių iki keliasdešimt tūkstančių .Šiuolaikinių istorikų vertinimu totorių kariuomenė sudarė keli tūkstančiai karių.

Chanas Dželal-al –Dinas su būriu („dvi ordos“) dalyvavo mūšyje. Totorių raitininkai buvo Lietuvos –Lenkijos kariuomenės dešniajame krašto sparne. Mūšis prasidėjo totorių ataka prieš kairįjį Teutonų sparną. Jie buvo sutikti artilerijos salve, nepadariusia ypatingos žalos totorių kavalerijai. Neturėdami galimybės pasipriešinti gerai apsišarvojusiai ordino kavalerijai ,totoriai panaudojo sau įprastą taktiką – atsitraukė imituodami bėgimą, vėliau grįžo į mūšio lauką kovoti su apsuptais kryžiuočiais.

Totorių –musulmonų dalyvavimas Žalgirio mūšyje buvo aprašytas ne tik kronikose ,bet ir tų laikų diplomatiniuose laiškuose.

Literatūra: „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ A.Jakubauskas , S.Dumin, G.Satdykov, 2012m. Kaunas