Prezidento V. Adamkaus perdavimo Prezidentei D. Grybauskaitei Prezidento rūmų ceremonija

LDK generolo Juzefo Bieliako Lietuvos totorių karo istorijos klubo nariai A. Jakubauskas ir K. Z. Šafranavičius 2009 m. liepos mėn. 6 d. dalyvavo Prezidento V. Adamkaus perdavimo Prezidentei D. Grybauskaitei Prezidento rūmų ceremonijoje. Nuotraukos autorius Eugenijus Strioga