Generolo Tado Kosciuškos 200 –ųjų mirties metinių minėjimas Kaune

LDK generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas buvo pakviestas dalyvauti Generolo Tado Kosciuškos 200 – ųjų mirties metinių minėjime. Renginys įvyko 2017.10.14. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Kaune. 

Renginio dalyviai dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje prie Kauno pilies ir eisenoje į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią. XVIII a. pabūklo salves išpildė „Kauno pavieto laisvųjų šaulių“ klubo nariai.

Bažnyčios klebonas atlaikė Šv. Mišias, o istorikas Eduardas Brusokas perskaitė paskaitą apie generolą T. Kosciušką.

Renginio organizatoriai: Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius, karo istorijos klubai, įvairios bajorų ir kilmingųjų organizacijos, Europos karo istorijos klubų sąjunga.

VšĮ LDK Atminties rūmai už indelį į LDK istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimą įteikė LDK generolo Juzefo Bieliako Lietuvos totorių karo istorijos klubo vadui poručikui Kęstučiui Zenonui Šafranavičiui „Tado Kosciuškos vardo garbės apdovanojimą.“