Renginys, skirtas Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams paminėti, vykęs Vilniuje 2021-07-28

Liepos 28 dieną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje menėje surengtas iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos totorių
istorijos ir kultūros metams paminėti. Renginį vedė vienas iš dokumentinio
filmo apie Lietuvos totorius „Ištikimybės žiedas“ kūrėjų Saulius Pilinkus.

 

Eldaras Šabanovičius ir Mantas Makulavičius, apsirengę senovine totorių karių apranga, garbės sargyboje prie įėjimo į iškilmių salę

 

Perskaityti J. E. Prezidento Gitano Nausėdos ir Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimai Lietuvos totorių bendruomenei. Dalyvavo
gausus diplomatinio korpuso atstovų būrys, nuotoliniu būdu sveikinimo žodį tarė Krymo totorių Medžliso (Tautinio parlamento) pirmininkas Refat Chubarov, pateikęs nemaža Lietuvos ir Krymo totorių istorinių sąsajų. Perskaityti Azerbaidžano ambasadoriaus J. E. pono T. Garayev ir Lenkijos ambasadorės J. E. ponios U. Doroševskos nuoširdūs sveikinimo žodžiai, apibendrinę 700 metų lietuvių sąjungos su totoriais sudarymo sukaktį.

 

Ukrainos ambasadorius J. E. ponas V. Yatsenkivskyi

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė

Lietuviškai į susirinkusiuosius kreipėsi Ukrainos ambasadorius J. E. ponas V. Yatsenkivskyi. Ambasadorių kalbose pabrėžtas orios ir susitelkusios, etninę ir religinę savastį išsaugojusios, per Lietuvos istorijos šimtmečius keliaujančios totorių bendruomenės vaidmuo ir išskirtinumas. Iš gilias šaknis turinčios Lietuvos totorių bendruomenės kilo nemažai aukšto rango karininkų. Vienas tokių išskirtinio talento strategų buvo generolas leitenantas Motiejus (Maciejus) Sulkevičius (1865—1920). Aktyviai prisidėjo kuriant Azerbaidžano demokratinę respubliką, ėjo ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko pareigas. Buvo prisimintas ir Olgierdas (Mirza) Kryčynskis (1884—1941) 1919—1920 m. Azerbaidžano Teisingumo viceministras. Jo brolis Leonas (Mirza) Kryčynskis (1887—1939) buvo Azerbaidžano Respublikos vyriausybės narys (1918—1920).  Lietuvos totorių palikuonys, plačiai pasklidę po istorines LDK žemes ir už jų ribų, daug prisidėjo padėdami kurti jaunas demokratines valstybes, plėtoti jų karines struktūras, turtinti tų šalių kultūrą.

Etnografinio ansamblio „Efsane“ pasirodymas

Už aktyvią veiklą puoselėjant totorių tautinį paveldą Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas A. Jakubauskas padėkojo Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkui K. Z. Šafranavičiui ir buvusiam pirmininkui docentui J. Ridzvanavičiui. Valdovų rūmų menėje skambėjo totorių folkloro kolektyvo „Efsane“, vadovaujamo Elnaros Čurlu, atliekamos dainos. Buvo eksponuojamos nuotraukos, išsamiai pristatančios Lietuvos totorių kultūrą ir buitį.

 

Kauno ir Alytaus totorių bendruomenių nariai renginyje