Paroda Kauno pilyje

 

2013 m. lapkričio 7-30 dienomis Kauno pilyje buvo demonstruojama paroda „Lietuvos totorių indėlis į karybos istoriją“. 

Atidarymas įvyko lapkričio 7 d. parodos demonstravimo salėje Kauno pilyje pačiame viršutiniame aukšte. Jo metu Kęstutis Šafranavičius supažindino dalyvius su parodos eksponatais, trumpai papasakojo apie savo vadovaujamo klubo „Generolo Juzefo Bieliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas“ veiklą. Kalbėjo Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas bei kiti svečiai.

Be parodos eksponatų buvo demonstruojama restauruota karinė apranga ir ginkluotė iš Napoleono laikų (Totorių eskadronas Napoleono armijoje 1812-1813 metais) ir IV Priešakinės sargybos pulko eilinio apranga ir ginkluotė (Abiejų tautų Respublika 1760-1795 metais). Šią aprangą ir ginkluotę demonstravo Kęstutis Šafranavičius ir Danielius Dzenajavičius.

Apsirengę senovinėmis uniformomis bei tų laikų ginkuote totorių karo istorijos klubo nariai dalyvauja daugelyje svarbiausių valstybės renginių. Jau dalyvauta Prezidentės D. Grybauskaitės inauguracijos ceremonijoje, Radvilų palaikų perlaidojimo renginiuose Dubingiuose, Valstybės dienų minėjimuose, Napoleono persikėlimo per Nemuną 200 metinių minėjimo ceremonijoje, T. Kosciuškos sukilimo Kauno įvykių atkūrimo ceremonijoje, šio sukilimo lemiamo Kobylkos mūšio prie Varšuvos imitavime ir kituose renginiuose.

Po oficialios dalies susirinkusieji dalyviai apžiūrėjo parodos eksponatus, pasivaišino šimtalapiu, kava bei arbata.

Buvo atspausdinti parodos lankstinukai lietuvių, lenkų, anglų ir lietuvių kalba.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 148-150 numeris