MUCHLIA ALESANDRAS (MUCHLA) Smuikų meistras

Gimė 1884 m. lapkričio 14 d. Gardino gubernijos, Slonimo apskrities Bytenės miestelyje. Bajoro, smulkaus žemvaldžio Mustafos-Stefano Muhlios sūnus. 1906 m. rugpjūtį savanoriu įstojo į 118-ąjį Šujos pėstininkų pulką, 1907 m. tapo jaunesniuoju puskarininkiu. Apdovanotas ženklu už taiklumą. 1914 m. apovanotas Šv. Anos 4-ojo laipsnio ordinu su užrašu „Už narsą“.

Šeimos duomenimis, būdamas nelaisvėje mokė kareivius matematikos. Įvaldė smuikų kūrimo meną. Į pagamintų smuikų vidų įklijuodavo etiketę su savo inicialais ir bajoriška karūna. Gavo apdovanojimą už vieną pagamintą smuiką.

Dirbo muzikos instrumentų fabrike, instrumentus profesionaliems muzikantams darė namuose.

Mirė 1962 m. nuo infarkto, palaidotas Maskvoje.