MAKAVECKAS ROMUALDAS, technikos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto docentas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos veikėjas, Kauno šachmatų federaacijos prezidentas

Gimė 1933 m. Butrimonyse. 1952 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikumo Pramonės mechanikos skyrių, tais pačiais metais pradėjo studijuoti šilumos energetikos specialybę Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete. 1957 m. bigė su pagyrimu. 1964 m. Maskvoje apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Azoto, helio ir jų mišinių klampumo eksperimentiniai tyrimai prie padidinto slėgio ir temperatūros“.

R. Makavecko mokslinių tyrimų sritys: plėvinių garo aparatų stacionaraus ir pereinamojo režimo skaičiavimo metodika, šiluminių procesų matematinis modeliavimas ir kompiuterizacija, šilumos ir kuro ekonomija pramonės įmonėse, pramonės įmonių šilumos ūkio efektyvumo tyrimai.

R. Makaveckas paskelbė per 40 mokslinių straipsnių, turėjo 4 pripažintus išradimus.

R. Makaveckas bvo laikraščio „Lietuvos totoriai“ iniciatorius ir steigėjas.

Atgimimo laikotarpiu Lenkijoje ir Baltarusijoje dalyvavo mokslinėse praktinėse konferencijose, skirtose LDK totorių problematikai.

Taip pat nuo 1970 m. aktyviai dalyvao šachmatų sporte.

Mirė 2006 metais.