JAKUBOVSKIS JAKUBAS, kapitonas

2001m. idėja įamžinti kapitonus gimė Jūrų kapitonų klube, Klaipėdoje.
Reikėjo rinkti duomenis, nuotraukas ir kitą medžiagą. Šio darbo ėmėsi klubo narys Jakubas Jakubovskis, dirbęs ir žvejybos, ir transporto laivuose, pažįstantis daugelį tolimojo plaukiojimo kapitonų. Tai buvo albumas „Lietuvos jūrų kapitonai”. Jakubas Jakubovskis pradėjo gilintis į Jūreivystės mokyklos, kurią pats baigė, žvejybos organizacijų archyvus, nagrinėti bendrovių „Lisco Baltic Service“, „Lietuvos jūrų laivininkystė” ir buvusio „Baltijos“ žvejų kolūkio dokumentus. Tai buvo didelis darbas. Rezultatas – 700 jūrų kapitonų pavardžių. Pirmajame albume yra patalpintos 258 kapitonų (tarp jų ir prieškario), antrajame – 112, trečiajame 170 kapitonų nuotraukos ir duomenys. Jakubas Jakubovskis parašė knygą „Autobiografija reisuose“. Tai knyga apie laivus ir įgulas, kurių kapitonu esant teko atlikti 25 reisus, apie patirtus nuotykius. Jakubo Jakubovskio tėtis ir mama – totoriai. Jo protėvius Vytautas Didysis buvo apdovanojęs ir titulais, ir žemėmis. Gimė senojoje laikinoje Lietuvos sostinėje Naugarduke (dabartinėje Baltarusijos teritorijoje). Į Lietuvą parbėgo tuomet, kai tėvą prievarta buvo paskyrę besikuriančio kolūkio pirmininku. Pasiturintys kaimo gyventojai Jakubovskių trobesius padegė. Tėvas nusprendė, kad bent šeimą reikia apsaugoti. Lietuvoje turėjo nemažai giminių, todėl ir buvo nuspresta pasitraukti į Lietuvą. Baltarusijoje – Jakubovskiai, Lietuvoje – Jakubauskai. Jakubas Jakubovskis buvo Klaipėdos totorių bendruomenės
narys.

,,Nuoširdus ačiū už titanišką darbą šviesaus atminimo kapitonui Jakubui Jakubovskiui, be kita ko, totorių tautybės, bet labai mylėjusiam Lietuvą. Tai jis titaniškai darbavosi, rinkdamas fotografijas ir rašydamas trumpus biografinius tekstus po kapitonų portretais. Mes prisidėdavome, jeigu jis jau ko nebeaprėpdavo“, – prisiminė S. Šileris. Kai J. Jakubovskis būtent dėl albumų leidybos klaipėdiečių buvo išrinktas Metų jūrininku, apdovanojimo atsiimti ant pakylos neužlipo. Kodėl? ,,Vakarų ekspresas“ pranešė štai ką: ,,Šventinėje eisenoje iki Kruizinių laivų terminalo turėjęs žygiuoti 2010-aisiais Metų jūrininku nominuotas kapitonas Jakubas Jakubovskis netikėtai mirė. Jūros šventės išvakarėse kapitonas padovanojo žurnalistams tris paties parengtus albumus ,,Lietuvos jūrų kapitonai“ ir nuoširdžiai linkėjo kuo geriausios kloties. Penktadienį popiet kapitonas dalyvavo eisenos repeticijoje, bet staiga pasijuto blogai ir netrukus mirė. Kai jo kolegos žygiavo šventinėje eisenoje pagrindine miesto gatve, J. Jakubovskio artimieji dar nebuvo atsipeikėję nuo tokios netikėtos netekties.“