Vytauto Didžiojo karo muziejaus renginys „Artilerijos istorijos blyksniai“

  • Eksponato tipas: Nuotrauka
 

2022-05-21 Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko muziejų nakties renginys „Artilerijos istorijos blyksniai“. Vienai iš reikšmingiausių Lietuvos kariuomenės rūšių – artilerijai sukanka 640 metų.

Muziejaus istorinio pabūklo salvės per svarbius istorinius renginius tapo įvairių švenčių atributu.

LDK generolo Juzefo Bieliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas jau ne pirmus metus kviečiamas ir dalyvauja renginiuose.

Šias metais galima buvo susipažinti su XV a., XVIII a., XX a. ir šiuolaikine artilerija. Artileriją pristatė brolija „Viduramžių pasiuntiniai“, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“, brg. gen. Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas ir Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ gen. Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas. Karo muziejaus sodelyje buvo galimybė pamatyti skirtingų laikotarpių garderobą. Renginio metu vyko įvairūs pasirodymai: riterių dvikova, fechtavimo ilguoju kalaviju pamoka, viduramžių šokiai, edukaciniai žaidimai, ugnies spektaklis „Infermo“.

Lietuvos totorių bendruomenei atstovavo K. Z. Šafranavičius, M. Makulavičius, D. Dzejanavičius, vilkėję 1-jo priešakinės sargybos pulko uniformas. Karo istorikas Arvydas Pociūnas vadovavo salvių iš pabūklo procedūrai.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 170 numeris