Konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“

Gegužės 29–30 dienomis Vilniaus universitete Centrinių rūmų ansamblio Mažojoje Auloje (Universiteto 3) įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“ (615-osioms totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinėms paminėti). Konferencijos tikslas – pristatyti naujausius mokslinius tyrimus ir pasidalinti duomenimis tiurkų istorijos, kultūros, religijos, kalbos ir literatūros tyrimų srityse, taip pat padėti tvirtą pagrindą kryptingiems ir nuosekliems Osmanų imperijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos santykių istorijos tyrimams (diplomatiniai santykiai tarp Osmanų imperijos ir LDK buvo užmegzti dar XV–XVI a.). Buvo siekiama, kad su šios srities tyrimais susipažintų plačioji visuomenė, o ypač totorių ir karaimų bendruomenės. Konferencijoje buvo nagrinėjamos abiejų šių tiurkų tautų transformacijų XX a. ir naujų XXI a. iššūkių temos.

Konferenciją surengė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centras, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Turkų kalbos centras ir Vilniaus apskrities totorių bendruomenė.

Į konferenciją buvo planuota pakviesti 23 mokslininkus iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Rusijos Federacijos Tatarstano respublikos, Turkijos, Izraelio (dalyvavo 21, iš kurių 2 skaitė bendrą pranešimą), iš Lietuvos – 7 (atstovavo 9). Konferencijoje dalyvavo istorikai, orientalistai, tiurkologai ir lyginamosios kalbotyros specialistai. 

Konferencijos dalyvių pranešimai buvo pristatomi 2013 m. gegužės 29-30 d. Išklausyti 28 pranešimai. Pranešimai buvo sinchroniškai verčiami iš/į lietuviųrusų kalbas, iš/į anglų-rusų kalbas bei iš turkų į anglų/lietuvių kalbas.